#CETEF24 – Poznaj Partnerów Forum! - Forum Uczelni Technicznych (FUT)

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski i zrzesza 33 samorządy studenckie uczelni technicznych, która zapewnia przestrzeń do dyskusji i nauki od 2006 roku.

Działamy na rzecz studentów, a także samorządów członkowskich wspólnie rozwijając się i wymieniając wiedzą. FUT jako doskonała platforma wymiany doświadczeń zakorzeniona w społeczności akademickiej uczelni technicznych poszukuje twórczych i kreatywnych rozwiązań problemów studentów w poszanowaniu prawa i autonomii uczelni. Forum konsoliduje środowisko uczelni technicznych, dbając o wspólne interesy, zaznaczając w ten sposób pozycję wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce. Naszym głównym atutem jest silnie zgrane środowisko, którego członkowie wzajemnie się wspierają. Mamy wiele możliwości do wygłaszania naszych opinii w środowisku akademickim oraz aktywnych i doświadczonych działaczy.

Naszą misją jest budowanie relacji, nauka, zdobywanie doświadczenia i wiedzy!

Rozwijamy współpracę z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, MEiN, podmiotami międzynarodowymi, Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych.

Forum Uczelni Technicznych jest energiczną organizacją studencką przygotowaną do reprezentowania środowiska studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej nadrzędnym zadaniem jest obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla studentów tj. POLIgon FUT, Konkurs KoKon skierowany do Kół Naukowych, Gala Środowiska Studenckiego FUT oraz Inżynier – Lider Zespołu.

W naszym Forum, w celu zapewnienia stałego kontaktu między zrzeszonymi samorządami oraz możliwości do rozmów i dyskusji na temat poprawy szkolnictwa wyższego, 5 razy do roku odbywają się Zjazdy na różnych uczelniach. Podczas Zjazdów odbywają się dla samorządowców szkolenia z różnych obszarów oraz Rada Starszych, na których prowadzone są dyskusje między przedstawicielami zrzeszonych samorządów studenckich.

W ciągu roku odbywają się również różnego rodzaju Konferencje tj. dotyczące wyborów rektorskich, organizowania imprez masowych oraz ekspertów jakości kształcenia, które mają na celu pogłębić umiejętności i wiedzę samorządowców.

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej: https://fut.edu.pl

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ