dzień 2 - 25 PAŹDZIERNIKA, konferencje tematyczne

TRENDY ROZWOJU, SZANSE I BARIERY ROBOTYZACJI PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO

SESJA 1
09.00 – 11.00

Wyzwania i możliwości technologii robotycznych 

SESJA 2
11.15 – 12.45

Przyszłość produkcji kształtowana poprzez zautomatyzowane i sieciowe technologie produkcyjne

12.45 – 14.00

Lunch

SESJA 3
14.00 – 15.30

Innowacyjne technologie robotyczne automatyzacji przemysłu

PRZEŁOM W MEDTECH: JAK CYFRYZACJA I INNOWACYJNA TECHNIKA MEDYCZNA ZMIENIAJĄ POGLĄD NA PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY

SESJA 1
09:00 – 11:00

Inżynieria biomedyczna przyszłości

SESJA 2
11:15 – 12:45

Obietnice cyfryzacji: wpływ e-zdrowia, Big Data i AI na podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej

12:45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Parada innowacji: nowe technologie medyczne i przyszłościowe ścieżki leczenia

NOWE TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE W DIAGNOSTYCE I TERAPII

SESJA 1
09:00 – 11:00

Biomedyczna  inżynieria przyszłości

SESJA 2
11:15 – 12:45

Innowacyjne podejście do fenotypowego odkrywania leków

12:45– 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Od zwierzęcia do człowieka – znaczenie modeli zwierzęcych w badaniach biomedycznych

CYBERBEZPIECZEŃSTWO: KLUCZOWY WARUNEK SUKCESU TRANSFORMACJI CYFROWEJ

SESJA 1
09:00 – 11:00

Przyszłość cyberbezpieczeństwa

SESJA 2
11:15 – 12:45

Jak zbudować bezpieczne społeczeństwo cyfrowe

12.45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Czy ochroni nas SOC – Security Operation Center?

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH

SESJA 1
09:00 – 11:00

Innowacyjne technologie w hutnictwie miedzi i metali towarzyszących

SESJA 2
11:15 – 12:45

Nowe materiały w przetwórstwie metali nieżelaznych

12:45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Innowacyjne technologie w hutnictwo cynku i ołowiu

Partnerzy