Konferencja tematyczna

25 PAŹDZIERNIKA 2022

CYBERBEZPIECZEŃSTWO: KLUCZOWY WARUNEK SUKCESU TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Włamania do systemów przemysłowych kosztują przedsiębiorstwa każdego roku miliardy dolarów. Udany atak hakerski na system energetyczny, transportowy, telekomunikacyjny, komunalny czy krytyczną  infrastrukturę przemysłową może pociągnąć za sobą nieobliczalne skutki. Cyberprzestępczość wzrasta. Cyberprzestępcy intensywnie rozwijają współpracę międzynarodową, odkrywając każdego dnia luki w systemach zabezpieczeń. Nowe typy szpiegującego i złośliwego oprogramowania przez długi czas pozostają niewykryte. Krajobraz zagrożeń nieustannie się zmienia. Specjaliści odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo nie zadają sobie dziś pytań, czy ich przedsiębiorstwo zastanie zaatakowane, lecz kiedy to nastąpi. Konieczność ciągłego rozwijania i doskonalenia architektury i narzędzi ochrony sieci usługowych i logistycznych oraz systemów IT/OT stała się oczywista. Ten problem będzie głównym przedmiotem obrad podczas konferencji tematycznej poświęconej cyberbezpieczeństwu przemysłowemu, organizowanej  we współpracy z czołowymi światowymi i polskimi dostawcami narzędzi i usług ochrony bezpieczeństwa:  SIEMENS,  FORTINET, WASKO i ORANGE.

SESJA 1
09:00 – 11:00

Przyszłość cyberbezpieczeństwa

SESJA 2
11:15 – 12:45

Jak zbudować bezpieczne społeczeństwo cyfrowe

12:45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Czy ochroni nas SOC – Security Operation Center?

Każdą z sesji  będzie kończyć dyskusja panelowa z udziałem czołowych ekspertów polskich i zagranicznych, w trakcie której uczestnicy sesji będą rozmawiać o rozwoju narzędzi i metod ochrony cyfrowych systemów przemysłowych i  logistycznych. Dyskusja obejmie takie zagadnienia jak:

  • Projektowanie i budowa od podstaw odpornych systemów cyberbepieczeństwa;
  • Tworzenie i skalowanie efektywnej strategii ochrony systemów przemysłowych;
  • Integrowanie systemów cyberbezpieczeństwa z systemami bezpieczeństwa operacyjnego;
  • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, w tym monitorowanie reaktywne;
  • Zapewnienie bezpiecznego środowiska komunikacji przemysłowej;
  • Certyfikacja cyberbezpieczeństwa.

Partnerzy