Konferencja tematyczna

25 PAŹDZIERNIKA 2022

NOWE TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE W DIAGNOSTYCE I TERAPII

Technologie biomedyczne są względnie nową i jedną z najszerszych interdyscyplinarnych dziedzin współczesnej nauki, o ogromnym potencjale rozwoju. Wyniki prowadzonych w tym zakresie badań są fascynujące.  Osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych,  biofizycznych i techniki spowodowały gruntową zmianę technologii   tworzenia antyciał, szczepionek, markerów nowotworowych, czy nowych, celowanych leków, precyzyjnie dostarczanych przez nośniki biologiczne lub chemiczne do właściwych miejsc organizmu. Inżynieria  tkankowa coraz szerzej umożliwia zastąpienie, przywrócenie, udoskonalenie lub podtrzymanie funkcji uszkodzonych tkanek i narządów przy pomocy implantów biologicznych lub transplantacji komórek. Dynamicznie się rozwija  inżynieria genetyczna i terapia genowa. Konferencja jest poświęcona ocenie stanu, trendów i uwarunkowań dalszego rozwoju   technologii biomedycznych. Jej współorganizatorami są czołowe polskie przedsiębiorstwa o światowej renomie, specjalizujące się w zakresie technologii  biomedycznych  – Ardigen S.A. i Celon Pharma S.A. W trakcie konferencji zostaną także zaprezentowane wyniki prac naukowych prowadzonych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Medycyny Translacyjnej  w Warszawie.

SESJA 1
09:00 – 11:00

Biomedyczna  inżynieria przyszłości

SESJA 2
11:15 – 12:45

Innowacyjne podejście do fenotypowego odkrywania leków

 

12.45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Od zwierzęcia do człowieka – znaczenie modeli zwierzęcych w badaniach biomedycznych

Każdą z sesji będzie kończyć dyskusja panelowa z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych, w trakcie której uczestnicy będą szukali odpowiedzi na pytania:

  • Jaki jest stan i trendy rozwojowe technologii biomedycznych w medycynie i przemyśle europejskim?
  • Jakie są najbardziej obiecujące obszary zastosowań technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii?
  • Na jakie wyzwania i bariery natrafia rozwój biomedycznych technologii w poszczególnych krajach Unii Europejskiej?
  • Jak rozszerzyć i umocnić europejską współpracę badawczo-rozwojową w tej dziedzinie?
  • Jak rozwiązać etyczne problemy wynikające z rozwoju technologii biomedycznych?

Partnerzy