Konferencja tematyczna

25 października 2022

TRENDY ROZWOJU, SZANSE I BARIERY ROBOTYZACJI EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych jest krytycznym warunkiem przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej przemysłu. Przedsiębiorstwo, które jej nie dokona, prędzej czy później zniknie z rynku globalnego. Korzyści z automatyzacji i robotyzacji są wszechstronne: redukcja kosztów wytwarzania i logistyki, znaczne skrócenie czasów technologicznych, dokładności, jakości i skalowalności produkcji, poprawa cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie danych wrażliwych, a także wielu innych czynników sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie wdrażanie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych stawia przed przemysłem szereg wyzwań – od problemów technologicznych, poprzez ograniczenia finansowe, po kompetencje kadr menedżerskich i specjalistycznych.

Sposoby przezwyciężania tych wyzwań będą głównym przedmiotem obrad ścieżki tematycznej CETEF’22 poświęconej automatyzacji i robotyzacji, obejmującej dwie całodzienne konferencje, organizowane we współpracy z czołowymi światowymi producentami rozwiązań do automatyzacji zakładów produkcyjnych i liderami technologicznymi rynku globalnego: niemieckimi KUKA AG  i SIEMENS  oraz japońskim FANUC. W trakcie obrad zostaną także zaprezentowane prace badawczo-wdrożeniowe prowadzone przez polskie jednostki naukowe specjalizujące się w tej dziedzinie: Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

SESJA 1
09.00 – 11.00

Wyzwania i możliwości technologii robotycznych

SESJA 2
11.15 – 12.45

Przyszłość produkcji kształtowana poprzez zautomatyzowane i sieciowe technologie produkcyjne

12.45 – 14.00

Lunch

SESJA 3
14.00 – 15.30

Innowacyjne technologie robotyczne automatyzacji przemysłu

Obrady konferencji rozpocznie wystąpienie programowe i  dyskusja panelowa, z udziałem wybitnych europejskich naukowców i  praktyków przemyslowych, w trakcie której uczestnicy będą szukali odpowiedzi na pytania:

  • Jaki jest stan i trendy rozwojowe automatyzacji i robotyzacji przemysłu europejskiego?
  • Jak przezwyciężyć różnice w poziomie i tempie automatyzacji i robotyzacji poszczególnych krajów Unii Europejskiej?
  • Jak rozszerzyć i umocnić europejską współpracę badawczo-rozwojową w tej dziedzinie?
  • Jak mierzyć efektywność automatyzacji i robotyzacji oraz ryzyka związane z jej wdrażaniem?
  • Jakie są najbardziej efektywne metody, narzędzia i obszary zastosowań automatyki i robotyki?

Partnerzy