DZIEŃ 1 - SESJA PLENARNA - 24 października 2022

09:30 – 09:40

Otwarcie Forum

09:40 – 10:00

Keynote Speech: Nowy europejski plan na rzecz innowacji szansą dla krajów Europy Środkowej                      

Mariya Gabriel, Europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

10:00 – 10:20

Keynote Speech:  Strategia Europejska na rzecz współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych i innowacji 

Cristian-Silviu Buşoi, Parlament Europejski, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

10:20 – 11:30

Debata wysokiego szczebla: Obszary synergii w procesie wzmacniania roli krajów Europy Środkowej we wdrażaniu europejskich programów finansowania badań naukowych i innowacji

Mariya Gabriel, Cristian-Silviu Buşoi, eurodeputowani, parlamentarzyści krajów CEE, ministrowie odpowiedzialni za badania naukowe i innowacje

11:30 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:00

Działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rzecz szerszego uczestnictwa   

Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 14.30

Przemysł 4.0 a wizja zorientowanego na człowieka zrównoważonego Przemysłu 5.0
Peter Droell, dyrektor ds. dobrobytu odpowiedzialny za przyspieszenie transformacji przemysłowej poprzez badania naukowe i innowacje, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, KE

14:30 – 15.30

Dyskusja panelowa: Przyspieszenie transformacji przemysłowej poprzez badania naukowe i innowacje
Peter Droell, dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Pekka Koponen, prezes, European Association of Innovation Consultants
Zygmunt Krasiński, prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Jara Pascual, założyciel i CEO, Collabwith Group B.V. Bernd Schäfer, CEO, EIT RawMaterials GmbH Roland Strauss, założyciel i dyrektor zarządzający, Knowledge4Innovation

15:30 – 15:45

Przerwa

15:45 – 16:45

Sesja tematyczna: Wrocław – Miasto Przyszłości

Partnerzy