Zarządzaj przyszłością!

Konferencje tematyczne

Przełom w medtech

Jak nowe osiągnięcia nauki i techniki zmieniają paradygmat przyszłości medycyny

Cyberbezpieczeństwo

Jak zapewnić sukces transformacji cyfrowej

Kierunki rozwoju robotyki przemysłowej

Cyfrowe bliźniaki przejmują kontrolę nad światem fizycznym - jak uniknąć zagrożeń

Inteligentne i wolne od zanieczyszczeń miasta

Jak przekształcić metropolie w przyjazne człowiekowi miasta przyszłości

Innowacyjne technologie w metalurgii metali nieżelaznych

Jak doskonalić technologie metalurgii metali nieżelaznych

Główni spikerzy

Prof. Jerzy Buzek

Premier RP 1997-2001
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009–2012
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mariya Gabriel

Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży

Peter Droell

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

PARTNERZY PRZEMYSŁOWI

PARTNERZY NAUKOWI