DO ROZPOCZĘCIA FORUM POZOSTAŁO

dni
godzin
minut

Zarządzaj przyszłością!

Konferencje tematyczne

Przełom w medtech

Jak nowe osiągnięcia nauki i techniki zmieniają paradygmat przyszłości medycyny

Cyberbezpieczeństwo

Jak zapewnić sukces transformacji cyfrowej

spikerzy

prof. Jerzy Buzek

Premier RP 1997-2001
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009–2012
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mariya Gabriel

Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży

Cristian-Silviu Busoi

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Peter Droell

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

prof. Andrzej Jaszczyk

Wiceprezes Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

prof. Kai Rannenberg

Kierownik Katedry Biznesu Mobilnego i Bezpieczeństwa Wielostronnego na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie n. Menem Profesor wizytujący w Narodowym Instytucie Informatyki w Tokio

prof. Olga Štěpánková

Kierownik Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Technologii Wspomagających Czeski Instytut Informatyki, Robotyki i Cybernetyki, Praga

prof. Ivan Petrović

Członek rzeczywisty Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki, Kierownik Laboratorium Systemów Autonomicznych i Robotyki Mobilnej, Zagrzeb

Dr. Abbas Alavi

Profesor Radiologii i Neurologii, Dyrektor Instytutu Procesów Starzenia, Uniwersytet Pensylwanii

prof. Jaak Vilo

Członek Estońskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu Nauk Komputerowych, Uniwersytet Tartuański

prof. Adam Liebert

Członek korespondent PAN, Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN

prof. Aleš Ude

Dziekan Wydziału Automatyki, Biocybernetyki i Robotyki, Instytut Jožef Stefan, Lublana

prof. Vytautas Bučinskas

Kierownik Katedry Mechatroniki,
Robotyki i Cyfryzacji Procesów Produkcyjnych, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Wilno

prof. Orest Ivakhiv

Kierownik Wydziału Mechatroniki Inteligentnej i Robotyki Politechniki Lwowskiej, Przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Inżynierii, Lwów

prof. Peter Galambos

Dyrektor Centrum Robotyki Inteligentnej im. Antala Bejczy Uniwersytet Óbuda, Budapeszt

Mr Raul Rikk

Dyrektor R&D Milrem Robotics Były Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji, Tallinn

Dr George Sharkov

Dyrektor Europejskiego Instytut Oprogramowania EŚW Kierownik Laboratorium Cyberbezpieczeństwa Odział Plovdiv Uniwersytetu Technicznego w Sofii Były Koordynator ds. Cyberbezpieczństwa i Doradca MON, Sofia

prof. Martin Rožánek

Kierownik Wydziału Technologii Biomedycznych Politechnika Czeska w Pradze

prof. Alexander Hošovský

Wykładowca Inżynierii Przemysłowej Uniwersytet Techniczny, Koszyce

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

PARTNERZY PRZEMYSŁOWI

PARTNERZY NAUKOWI

Patronat medialny