Konferencja tematyczna

25 PAŹDZIERNIKA 2022

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH

Konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S.A. i ZGH „Bolesław” S.A.  poświęcona jest problematyce technologicznej hutnictwa miedzi i metali nieżelaznych, przetwórstwa i wytwarzania nowych materiałów z metali nieżelaznych oraz hutnictwa cynku i ołowiu. Każda z tych dziedzin ma swoją specyfikę, niemniej   kluczowe problemy są wspólne:

  • Oryginalność rozwiązań w skali światowej;
  • Nowe rozwiązania w zakresie Circular Economy – gospodarki obiegu zamkniętego;
  • Nowe materiały, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki;
  • Oszczędność i odzysk energii;
  • Automatyzacja procesów hutniczych;
  • Cyfryzacja procesów pozwalająca na opracowanie modeli optymalizujących parametry procesowe;
  • Bezpieczeństwo pracy i ochrona pracowników;
  • Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi;
  • Odzysk nie tylko metali podstawowych, ale i towarzyszących.

SESJA 1
09:00 – 11:00

Innowacyjne technologie w hutnictwie miedzi i metali towarzyszących

SESJA 2
11:15 – 12:45

Nowe materiały w przetwórstwie metali nieżelaznych

12:45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Innowacyjne technologie w hutnictwie cynku i ołowiu

Każdą z sesji zakończy dyskusja panelowa z udziałem czołowych ekspertów polskich i zagranicznych, w trakcie której uczestnicy będą szukali odpowiedzi na pytanie, jaki jest obecny stan technologii w przemyśle metali nieżelaznych na świecie i w Polsce oraz jak w tej branży powinny być ukierunkowane prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia innowacyjnych technologii, by uzyskać jak największe korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Partnerzy