Konferencja tematyczna

25 PAŹDZIERNIKA 2022

PRZEŁOM W MEDTECH: JAK CYFRYZACJA I INNOWACYJNA TECHNIKA MEDYCZNA ZMIENIAJĄ POGLĄD NA PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY

System opieki zdrowotnej w na całym świecie stoi przed ogromnymi wyzwaniami, znacznie pogłębionymi na skutek pandemii. Krytycznym warunkiem rozwiązania tych wyzwań jest przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej systemu i przyspieszenie wdrożeń do praktyki medycznej przełomowych osiągnięć postępu technicznego. Ten kluczowy problem będzie głównym przedmiotem obrad konferencji tematycznej „Przełom w MEDTECH: Jak cyfryzacja i innowacyjna technika medyczna zmieniają pogląd na przyszłość medycyny” organizowanej we współpracy z czołowym światowym producentem aparatury i sprzętu medycznego Siemens Healthineers, który od wielu już lat wdraża rozwiązania AI optymalizujące procedury operacyjne i kliniczne oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

SESJA 1
09:00 – 11:00

Inżynieria biomedyczna przyszłości

SESJA 2
11:15 – 12:45

Obietnice cyfryzacji: wpływ e-zdrowia, Big Data i AI na podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej

12:45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Parada innowacji: nowe technologie medyczne i przyszłościowe ścieżki leczenia

Każdą z sesji konferencji będzie kończyć dyskusja panelowa, z udziałem czołowych ekspertów polskich i zagranicznych, w trakcie której uczestnicy będą szukali odpowiedzi na pytania:

  • Jakie główne wyzwania stoją dziś przed narodowymi systemami ochrony? Czy rozwój technologii medycznych może je przezwyciężyć?
  • Jakie wnioski wynikają z pojawienia się w medycynie przełomowych technologii?
  • Jakie przełomowe technologie mają największe znaczenie dla medycyny?
  • Czy automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą rozwiązać palące problemy codziennej praktyki klinicznej?
  • Jaka jest kliniczna, operacyjna i finansowa wartość dodana wynikająca z wdrażania w medycynie nowych technologii?
  • Jak można przyspieszyć transformację cyfrową systemu ochrony zdrowia w krajach Europy Środkowej?
  • Jakie są perspektywy upowszechniania nowych idei technologicznych w medycynie?
  • Czy rozwój technologii zmieni przyszłość medycyny?

Partnerzy